Select Page

Симнете ги додатоците:

Мерења на квалитет 2021

Ниво на мерен сигнал-Регистрирано ниво на мерен сигнал од страна на мобилниот уред-скенер за време на предефинираната тест рута. Нивоата на сигналите се регистрирани за GSM, UMTS и LTE технологија паралелно за време на мерењата по тест рутата.