СПД – пристап кон јавна комуникациска мрежа и користење на јавни комуникациски услуги

Адреса:

ул. 2 бр.4, с. Миладиновци, Скопје

Оператор: СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ с. Миладиновски