СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски услуги

Адреса:

ул. Сушица бр.213 Ново Село

Оператор: ДПТУ ТСНЕТ Компани ДООЕЛ