СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски услуги

Адреса:

Кеј 13-ти Ноември бр.6 1000 Скопје

Оператор: Македонски Телеком АД Скопје