СПД- Интернет пристап
СПД- Интернет пристап и пренос на ТВ и радио содржини

Адреса:

ул. Маршал Тито бр 134 Деловен комплекс 2 локал 51,Гевгелија

Оператор: ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ПЕТ НЕТ ДОО ГЕВГЕЛИЈА