СПД – приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа – Кабелска телевизија

Адреса:

с. Звегор, Делчево

Оператор: БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ, с.Звегор Делчево