СПД – пристап и користење на јавни електронски комуникациски услугиАдреса:ул. Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000 Скопје

Оператор: Друштво за комуникациски услуги оне.Вип Скопје