Select Page

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски услуги

Адреса:

ул. Бул. Партизански одреди бр.70б ДЦ Алуминка, Скопје

Оператор: Ултарнет ДОО Скопје