Select Page

СПД-Користење на приклучок за прием на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа
СПД- Користење на интернет услуги

Адреса:

ул.Киро Крстев 8 1430 Кавадарци

Оператор: ТРД ИНТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ КАВАДАРЦИ