Select Page

СПД- Договор за засновање претплатнички однос за користење на јавни електронски комуникациски услуги преку систем за плаќање однапред (При Пејд систем)
СПД- Договор за засновање претплатнички однос за користење на јавни електронски комуникациски услуги

Адреса:

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравија 8-ми кат, 1000 Скопје

Оператор: Друштво за комуникациски услуги Оне.Вип ДОО Скопје