Калкулатор – како работи

Веб апликацијата Веб Калкулатор ви овозможува приближна (ориентациска) пресметка на цена за месечно користење на услугите за фиксна и мобилна телефонија од тековната понуда на пазарот за електронски комуникации во РМ, врз основа на податоците кои ги внесувате и кои се...

Нејонизирачко зрачење

Елeктромагнетните бранови, според јачина на енергија и фреквенција, се делат на две категории: јонизирачки и нејонизирачки. Јонизирачките зрачења содржат доволно енергија за да ја променат структурата на атомот,  односно да избијат еден или повеќе елктрони од неговата...

Мобилни апликации

Страницата е во изработка. Наскоро: Прва мобилна апликација на Агенцијата за електронски комуникации: АЕК Именик , наменета за Android и iOS Апликацијата е наменета за преносливост на броеви и корисникот може да ги провери броевите од својот именик. Апликацијата ќе...