Процедура за постапување по приговори од крајни корисници

Почитувани, на ден 06.03.2014 година на сила стапи нов Закон за електронски комуникации (“Сл.Весник 39/2014”), согласно новиот закон се менува процедурата за постапување по приговори  од крајни корисници. Согласно член 120, 53 и 54 од Законот за електронски...

Соопштение за промена на процедура за постапување по приговори од крајни корисници

Почитувани, на ден 06.03.2014 година на сила стапи нов Закон за електронски комуникации (“Сл.Весник 39/2014”), согласно новиот закон се менува процедурата за постапување по приговори од крајни корисници. Согласно член 120, 53 и 54 од Законот за електронски комуникации...

Соопштение за промена на процедура за постапување по приговори од крајни корисници

Почитувани, на ден 06.03.2014 година на сила стапи нов Закон за електронски комуникации (“Сл.Весник 39/2014”), согласно новиот закон се менува процедурата за постапување по приговори од крајни корисници. Согласно член 120, 53 и 54 од Законот за електронски комуникации...

Соопштение за промена на процедура за постапување по приговори од крајни корисници

Почитувани, на ден 06.03.2014 година на сила стапи нов Закон за електронски комуникации (“Сл.Весник 39/2014”), согласно новиот закон се менува процедурата за постапување по приговори од крајни корисници. Согласно член 120, 53 и 54 од Законот за електронски комуникации...