СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски услугиАдреса:ул. Стара Чешма 26, Битола

Оператор: Ултранет Системи Дооел