Select Page

СПД-прием на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа
СПД-интернет услуги преку кабелска мрежа

Адреса:

ул. Мара Угриноска бр.74, Гостивар

Оператор: ВОКС КАТВ ДОО увоз-извоз Гостивар