Select Page

ТРД


СПД – прием на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа
СПД- Користење на интернет услуги

Адреса:

ул. Тане Цалески бб, 6250 Кичево

Оператор: ТРД КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево