Select Page

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски услуги

Адреса:

ул.Јоаким Осоговски бб Крива Паланка

Оператор: Траншпед Трејд ДООЕЛ