Select Page

СПД – приклучок и користење на јавна комуникациска мрежа – Кабелска телевизија
СПД – користење на кабелски интернет

Адреса:

ул. Илинденска бр.47, Прилеп

Оператор: МОБИ СЕРВИС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп