Select Page

СПД-пристап до јавна комуникациска мрежа и користење на јавни комуникациски услуги

Адреса:

ул. Први Мај бр.3, 2420 Радовиш

Оператор: ДПТУ Глобал-Комуникација ДООЕЛ