МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски...

Сигнал-Нет ДООЕЛ

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски...

ОНЕ.ВИП ДООЕЛ

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски...

Неотел ДОО

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски...

Мултимедиа-Нет ДОО

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа – кабелска...

МАХ 77 ДООЕЛ

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски...