Select Page

Измерени параметри за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги за 2016 година

Скопје-Извештај за состојба на квалитет на услуга за населено место Скопје – Национални мобилни оператори на Република Македонија Илинден-Извештај за состојба на квалитет на услуга за населено место Илинден – Национални мобилни оператори на Република...

Измерени параметри за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги во 2015 година

ОХРИД-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи СКОПЈЕ-Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски мрежи ИЛИНДЕН -Извештај за параметри за квалитет за безжични јавни електронски комуникациски...