ИТВ ДООЕЛ

СПД – Меѓународно податочно ETHERNET...

Ца-Ком-Пром ДООЕЛ

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски...