Select Page

СПД – пристап и користење на јавна комуникациска мрежа и јавно достапни електронски комуникациски услугиАдреса:ул. Први Мај бр.3 Радовиш

Оператор: ДПТУ Глобал-комуникација ДООЕЛ