Select Page

Алатки за корисниците на електронски комуникациски услуги

Алатки за граѓаните како крајни корисници на електронски комуникациски услуги во Република Македонија. На www.komuniciraj.mk достапни ви се следните алатки за електронските комуникациски услуги што ги користите: АЕК Именик АЕК КалкулаторРезултати од мерења на...

АЕК Калкулатор

{loadposition aek_kalkulator_opis} {autotoc enabled=yes}        ВЕБ АПЛИКАЦИЈА      АЕК КАЛКУЛАТОР       КАЛКУЛАТОР ЗА ОРИЕНТАЦИСКА ПРЕСМЕТКА НА ТРОШОЦИ ЗА МОБИЛНА И ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА Мобилната апликација АЕК Калкулатор и веб апликација Веб Калкулатор поставена на...