Алатки за корисниците на електронски комуникациски услуги

Алатки за граѓаните како крајни корисници на електронски комуникациски услуги во Република Македонија. На www.komuniciraj.mk достапни ви се следните алатки за електронските комуникациски услуги што ги користите: АЕК Именик АЕК КалкулаторРезултати од мерења на...

АЕК Калкулатор

{loadposition aek_kalkulator_opis} {autotoc enabled=yes}        ВЕБ АПЛИКАЦИЈА      АЕК КАЛКУЛАТОР       КАЛКУЛАТОР ЗА ОРИЕНТАЦИСКА ПРЕСМЕТКА НА ТРОШОЦИ ЗА МОБИЛНА И ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА Мобилната апликација АЕК Калкулатор и веб апликација Веб Калкулатор поставена на...