Select Page

Често поставувани прашања во врска со користење на роамингот во земјите од Западен Балкан

Што всушност означува роамингот? Роамингот претставува услуга обезбедена од мобилните оператори која што Ви овозможува да го користите Вашиот мобилен телефон во странство. Според тоа, можете да го користите мобилниот телефон за говор, испраѓање на смс пораки и мобилни...

Прашања и одговори

ТЕЛЕФОНИЈА Што треба да направам до колку износот на фактурата доставена од операторот за телефонски услуги е превисока? Претплатниците имаат право да поднесат приговор против одлуките или  активностите на операторите во врска со пристапот до или обезбедување на...