Преносливост на број

Провери на кој оператор е префрлен бројот што го повикуваш. Внеси број во следниот формат: 0ХХХХХХХХ