Петок, 30 Октомври 2015 12:57

Детска градинка Панорама

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

Дополнителни информации

 • Локација: ул. Тасино Чешмиче бб, Скопје
 • Координати: N41.98466666666667 E 21.421000000000003
 • Дата: Среда, 27 Мај 2015
 • Време: 14:00 - 14:30
 • Временски услови: Сончево 25°С
 • Цел на мерењето: Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.
 • Доминантни извори на зрачење: Во близина на градинката се наоѓа базна станици за мобилна телефонија на операторите Оне.
 • Мерни точки (локации): Избрана е точка на мерење каде би се очекувало максимално електромагнетно поле.
 • Kоефициент на изложеност: 1.27%
 • Вкупна густина на моќност: 0.600 mW/m2
 • Вкупна јачина на електрично поле: 0.476 V/m
 • Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.