Четврток, 27 Март 2014 00:00

Детска градинка „Синоличка“ ул. 109 б - Скопје

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)
Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности. - Вкупен коефициент на изложеност на елктромагнетно поле: 0.27%

Дополнителни информации

 • Локација: ул. 109 б, Скопје
 • Координати: 42.010833333333, 21.512638888888
 • Дата: Четврток, 27 Март 2014
 • Време: 12:15
 • Временски услови: сончево 15°С
 • Цел на мерењето: Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.
 • Доминантни извори на зрачење: Базни станици за мобилна телефонија нема ни од еден оператор во видно поле.Најблиску до градинката, односно мерната точка се две базни станици на ВИП, една на 400 m југозападно и втората на 450 m северно. На 670 m југозападно од градинката е базна станица на операторот ОНЕ и на 900 m северозападно е лоцирана базна станица на Т-Мобиле.
 • Мерни точки (локации): Избрана е точка на мерење каде би се очекувало максимално електромагнетно поле
 • Kоефициент на изложеност: 0.27%
 • Вкупна густина на моќност: 0.034 mW/m2
 • Вкупна јачина на електрично поле: 0.114 V/m
 • Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.