Четврток, 03 Април 2014 00:00

Детска градинка „Кокиче“ ул. 4 ти Јули бб - Скопје

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)
Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности. - Вкупен коефициент на изложеност на елктромагнетно поле: 5.56%

Дополнителни информации

 • Локација: ул. 4ти Јули бб, Скопје
 • Координати: 42.00888888888889, 21.339416666666665
 • Дата: Четврток, 03 Април 2014
 • Време: 13:30
 • Временски услови: сончево 15°С
 • Цел на мерењето: Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.
 • Доминантни извори на зрачење: Во близина на градинката се лоцирани базни станици за мобилна телефонија, базна станица на операторот ВИП на растојание од 300 метри и на височина од околу 40 метри, базна станица на операторот ОНЕ на растојание од 300 метри и височина од околу 40 метри коишто се во видно поле од градинката. Исто така лоцирана е базна станица на операторот Т-Мобиле на растојание од околу 600 метри, која што не е во видно поле од градинката.
 • Мерни точки (локации): Избрана е точка на мерење каде би се очекувало максимално електромагнетно поле
 • Kоефициент на изложеност: 5.56%
 • Вкупна густина на моќност: 14.376 mW/m2
 • Вкупна јачина на електрично поле: 2.328 V/m
 • Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.