Четврток, 27 Март 2014 13:00

Детска градинка „Искра“ ул. Палмира Тољати бб - Скопје

Оценете ја оваа вест
(1 Гласај)

Заклучок:

   Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.

-          Вкупен коефициент на изложеност на елктромагнетно поле: 1.47%

(% од максимално дозволената вредност)

 

 

Дополнителни информации

 • Локација: ул. Палмира Тољати бб - Скопје
 • Координати: 42.003333333333, 21.499694444444
 • Дата: Четврток, 27 Март 2014
 • Време: 13:30 – 14:30
 • Временски услови: сончево 15°С
 • Цел на мерењето: Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.
 • Доминантни извори на зрачење: Во видно поле на градинката нема базни станици на мобилни оператори. На 300 метри од градинката има базна станица на операторот ВИП поставена на приватана куќа, на 420 метри се наоѓа базна станица на Т-Мобиле поставена на зграда на пошта и на растојание од 700 метри има базна станица на ОНЕ поставена на приватна куќа.
 • Мерни точки (локации): Избрана е точка на мерење каде би се очекувало максимално електромагнетно поле
 • Kоефициент на изложеност: 1.47%
 • Вкупна густина на моќност: 1.345 mW/m2
 • Вкупна јачина на електрично поле: 0.712 V/m
 • Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.