Четврток, 03 Април 2014 00:00

Детска градинка „Детелинка“ ул. Мечкин Камен бр.2 - Скопје

Оценете ја оваа вест
(0 гласови)

Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности. - Вкупен коефициент на изложеност на елктромагнетно поле: 1.52% (% од максимално дозволената вредност)

Дополнителни информации

 • Локација: ул. Мечкин Камен бр.2, Скопје
 • Координати: 42.00711111111111, 21.351083333333335
 • Дата: Четврток, 03 Април 2014
 • Време: 12:30
 • Временски услови: сончево 15°С
 • Цел на мерењето: Мерењето се врши со цел да се одреди максималното електромагнетно поле и да се утврди изложеноста на популацијата на нејонизирачки зрачења.
 • Доминантни извори на зрачење: Во близина на градинката е лоцирана базна станица за мобилна телефонија, базна станица на операторот ВИП на растојание од 300 метри и на височина од околу 40 метри, којашто не е во видно поле од градинката.
 • Мерни точки (локации): Избрана е точка на мерење каде би се очекувало максимално електромагнетно поле.
 • Kоефициент на изложеност: 1.52%
 • Вкупна густина на моќност: 0.735 mW/m2
 • Вкупна јачина на електрично поле: 0.526 V/m
 • Заклучок: Од добиените резултати може да се заклучи дека максималнита изложеност на нејонизирачки зрачења е далеку помала од пропишаните гранични вредности.